Bæredygtig kantinedrift

Hvad går løsningen ud på?


SDU stiller gennem udbud af driften af kantiner på SDU’s lokaliteter krav til kantineforpagterne om bæredygtighed og et grønt aftryk. Det vil sige fx fokus på minimalt madspild, begrænset brug af engangsservice og miljøskadeligt plast og emballage samt et grønt og bæredygtigt varieret udbud af mad. SDU arbejder desuden på at reducere madspild efter møder og arrangementer.

Status:
Den nye leverandør vælges inden udgangen af juni 2020. Retningslinjer for bestilling af forplejning til afprøves i Teknisk Service og Økonomiservice efteråret 2020.

Data:
Den nuværende leverandør har i dag et buffet- og produktionstab på ca. 10%.

Krav til den nye leverandør og løsningsforslag fra tilbudsgiver nedenfor.

Kontaktperson: Bill Busch Sørensen, Udbudskontoret

Krav til ny leverandør:

• Fremme bæredygtighed og økologi gennem deres indkøb – have fokus på til-/fravalg i udvælgelse af råvarer, leve-randører og dyrkningsformer samt dokumentation og synliggøre data herom
• Fokusere på bæredygtig drift i køkkenerne, spisesteder, mødeforplejning m.m. – herunder minimerer emballage og affald, foretage kildesortering og mindske brugen af engangsservice for at øge brugen af flergangsservice og genanvendeligt materiel m.m. samt dokumentation og synliggøre data herom
• Minimere madspild – herunder hvorledes der arbejdes for at reducere madspild samt dokumentation og synliggøre data herom
• Arbejde med FN’s verdensmål i perioden 2020-26, herunder løbende ideer og forslag til konkrete aktioner samt dokumentation og synliggøre data herom.
• Fremlægge kvartalsvis dokumentation for økologiprocent svarende til tidligere nævnte mål på minimum 60 % på fødevarer.

Uddrag af tilbud fra leverandør:

• Vi vil reducere mængden af kasseret frugt og grønt ved at benytte det ”grimme” frugt eller grønt, som ikke kan afsættes i butikker, til vores produktion i kantinerne.
• Desuden vil vi give de studerende og ansatte mulighed for at abonnere på en kasse ”grim” frugt og grønt, som sælges i vores Market Place, som vi placerer i den tidligere Starbucks café
• Vi vil arbejde med mere genbrug frem for engangsprodukter.
• F.eks. sætter vi pant på engangs-kaffekrus. Den pant kan man undgå ved selv at medbringe sit eget krus, når man skal have kaffe.
• Vi vil gerne gå mod færre buffetløsninger og flere portionsanrettede løsninger for at undgå madspild.
• Vi investerer i skærme på spisesteder og i caféer for at have en yderligere platform for tydelig kommunikation. Det er bl.a. også her vi viser en rets CO2 aftryk.
• Medarbejderne har uniformer på, der er produceret af genbrugsbomuld og det der købes i Elements er hjemme-lavet.
• Vi etablerer en Food Hall, som vil bestå af forskellige ”stationer” med forskelligt udbud
• Restauranten er ikke så benyttet i dag, som man kunne ønske sig. Derfor har vi gentænkt den og her vil vi gerne skabe et sted, som SDU er stolte af og som I gerne vil vise frem til jeres gæster. Vi vil sætter barren højt når vi taler om gastronomi og bæredygtighed.
• Vi foreslår, at restauranten kommer til at hedde ”Local Treasury”. Det gør vi fordi, vi her gerne vil tilbyde signatur-retter produceret af råvarer udelukkende fra det fynske skatkammer. Med udgangspunkt i neurogastronomi og in-spirerende anretninger vil vi skabe en holistisk og udsøgt gastronomisk oplevelse for gæsterne og vi vil fortælle hi-storien om råvaren og bæredygtighed. Vi vil i samarbejde med jer, ændre på ”look and feel” i restauranten, så det bliver lidt mere tidssvarende.

SDU Sønderborg

Hvordan ved I at løsningen virker?

Baseret på de rammer vi har sat for udbuddet så er det forventningen at vi får en bæredygtig kantinedrift.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?

Man kan forholdsvis nemt sætte nogle rammer for den kantinedrift man har eksternt leveret. Er det internt, så kan man derigennem fastsætte nogle rammer indenfor samme område.