Bæredygtigt byggeri

Hvad går løsningen ud på?

SDU tilsluttede sig 2020 DGNB-certificering. DGNB er en tysk certificeringsordning, som skaber et fælles afsæt for at måle og vurdere bæredygtigt byggeri. Certificeringen ser på alle bæredygtighedsaspekter i et byggeri. Den administreres af Green Building Council, som er en nonprofitorganisation med medlemmer fra den danske byggebranche, rådgivere, entreprenører, miljøkonsulenter, jurister, kommuner samt SDU. DGNB er tilpasset danske forhold og er med 80 certificerede byggerier den mest udbredte bæredygtighedsordning i Danmark. Ordningen vurderer både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed (jf. Rio-erklæringen (1992)) samt teknisk bæredygtighed, som dækker over de fysiske rammer og materialer, og procesmæssig bæredygtighed, som dækker over selve udviklingsprocessen. SDU vil anvende DGNB-certificeringsordningen i alle fremtidige byggerier med en ambition om, at alle fremtidige byggerier minimum skal være sølv-certificeret og hvis muligt guld- eller platin-certificeret.

Kontaktperson: Tom Jensen, Plan & Byg

SDU Kolding

Hvordan ved I at løsningen virker?

Det er vores forventning, at med de opsatte rammer, så får vi en mere bæredygtig bygningsmasse.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?


Det er selvfølgelig baseret på den type virksomhed man er.