Bedre affaldssortering

Hvad går løsningen ud på?

Teknisk Service på SDU håndterer i dag 32 affaldsfraktioner ”bag scenen”, som man som ansat, studerende og gæst på SDU ikke nødvendigvis bemærker. Det sker, når Teknisk Service håndterer affald fra SDU’s kantiner, der sorterer madaffald; byggerier, der sorterer forskellige byggematerialer og SDU IT, der indsamler og sorterer IT-skrot, kabler osv.

Fra 2020 vil man som ansat, studerende og gæst opleve, at alt affald fremover skal sorteres i fire fraktioner af brugerne selv:

• bio- og madaffald,
• papir og pap,
• glas og metal samt
• restaffald.

Bio- og madaffald vil blive anvendt til biogas, restaffald til forbrænding og glas, metal, papir og pap vil blive genanvendt. På sigt vil der blive tilknyttet en femte fraktion i form af plast.

Fællesområdet på SDU, Odense

Status:
SDU har fået leveret de første affaldsstationer, der som del af et pilotprojekt opstilles på NAT (er sket) og TEK på Campus Odense medio 2020. På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet udrulles opstillingen af yderligere affaldsstationer i første omgang til resten af Campus Odense og herefter til de øvrige campusbyer.

Indsatsen med affaldssortering er et eksempel på, hvorledes vi er afhængige af et bredt samarbejde med brugere, interessenter og myndigheder. Når plast ikke i første omgang indgår som fraktion, skyldes det, at vi må afvente en kommunal beslutning.

Samtidig er vi afhængige af, at studerende, ansatte og gæster tager godt imod ordningen, når tømning af skraldespande på institutgange og kontorer ophører, og man i stedet skal benytte sig af affaldsstationer, som stilles op ved hovedgange, indgange til institutområder, kantineområder og områder med meget trafik.

Data:
I 2018 genererede SDU 939 ton affald. 44% blev anvendt til genbrug, 55,5% til forbrænding og 0,5% til deponi. Målet med den bedre affaldssortering er at øge den mængde, der genbruges. Til sammenligning genererede husholdninger i Danmark i 2018 til sammen 3.367.000 ton affald, hvoraf 48% blev genanvendt. Der er på SDU dog forskel på genanvendelsesgraden for de forskellige fraktioner:

55% af det IT-udstyr (PC og tilbehør), der indleveres til SDU IT og som ikke kan levetidsforlænges til anvendelse på SDU, genbruges og videresælges til skoler, virksomheder og organisationer. Det resterende IT-udstyr (45%) skrottes og sendes til samarbejdspartnere for genudvinding. Af det skrottede udstyr genanvendes 99,7% af materialerne og 0,3% bortskaffes. I fire ud af fem tilfælde lykkes det at forlænge levetiden.

Kontaktperson: Rikke Thingholm, Teknisk Service.

Hvordan ved I at løsningen virker?


Det er forholdsvis nemt målbart.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?


Lav en analyse af jeres proces på området og se hvor I kan optimere.