Det papirløse universitet

Hvad går løsningen ud på?

I starten af 2020 udskiftede SDU sine printere, og den indsats vil sætte flere grønne aftryk på universitetet. I første omgang vil selve udskiftningen udløse et faldende energiforbrug, men målet er også at få papirforbruget til at falde i takt med, at både medarbejdere og studerende udvikler nye digitale arbejdsgange. Alene udskiftningen vil give en reduktion på 80 procent på energiforbrug/omkostninger og 79 procent på CO2 udledning.

Tidligere havde SDU 276 printere. Det er nu reduceret til 140. Der er også grønne besparelser at hente, fordi de nye printere indstilles til at trykke i sort-hvid på begge sider af papiret. Det forventes, at printning på begge sider af papiret – duplex – reducerer papirforbruget med 21%. Endelig vil der også ske en nedgang i papirforbruget, hvis medarbejdere og studerende i højere grad vælger at scanne til computeren i stedet for at printe, når de ønsker at kopiere materiale.

Forud for udskiftningen af printere blev der under overskriften ’papirløs administration’ gennemført et pilotprojekt i Økonomiservice. Projektet havde til formål at undersøge, hvorvidt det gennem ændrede arbejdsvaner var muligt at nedbringe forbruget af print. Det var det i høj grad: I 2017 printede Økonomiservice næsten 200.000 ark papir. I 2019 spyttede printerne blot 40.000 ark ud. Det svarer til en nedgang på 79%. Erfaringerne fra dette projekt rulles nu ud til flere enheder i SDU.

Fotos fra NAT på SDU

Hvordan ved I at løsningen virker?


Baseret på de erfaringer vi har gjort kan vi se det virker.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?

Alle organisationer bruger som udgangspunkt papir på arbejde, og derigennem kan man fastsætte nogle rammer der gør at man enten tvinger eller nudger brugere til adfærdsændringer.