FAQ

Klimavenligt betyder CO2-neutralt eller CO2-besparende. Vores ambition er at sænke byens udledning af CO2 og derfor fokuserer vi i CO2-klubben på at dele løsninger, som vi ved reducerer forbruget af fossile brændstoffer. Det kan enten være ved at reducere vores direkte forbrug af energi eller ved at reducere vores indirekte forbrug gennem vores underleverandører, eller ved at bruge nye materialer i vores værdikæde, som har et mindre aftryk eller ved at ændre vores måde at producere, levere, kommunikere og servicere på. Alt tæller med, når man gerne vil reducere CO2-udslippet og derfor deler vi alle de løsninger, som bidrager.
Vi udvikler og afholder vores inspirationsmøder i samarbejde med dem. Derudover deler vi løsninger sammen med dem og efterspørger nytænkning på alle leder og kanter.

På hjemmesiden www.co2klubben.dk offentliggøres alle de klimavenlige løsninger. Hver løsning får sit eget opslag, som er nemt at dele for medlemmerne på deres egen hjemmeside og på f.eks. LinkedIn og Facebook, hvor de kan efterlyse virksomheder, der har lyst til at kopiere deres løsning.

Det koster 10.000 kr. om året at blive medlem af CO2 KLUBBEN. Medlemmer af Foreningen Business Kolding og Erhvervsgruppen Kolding er gratis medlemmer af CO2 KLUBBEN.

Alt tæller. Når vi snakker om at reducere CO2-niveauet, så tæller alt med. Vi ønsker at bidrage og dele de gode løsninger. Som virksomhed skal man ikke være nervøs for, om man kan blive kritiseret for ikke at gøre nok. Vi skal allesammen gøre mere og ved netop at dele vores løsninger med andre, åbner vi muligheden for at skalere løsningerne, så mange flere gør det samme.

Greenwashing betyder at man forsøger at fremstille sig som mere grøn end man egentlig er. I CO2 KLUBBEN deler vi de løsninger, vi ved fungerer. Vi kan ikke vente med at dele løsningerne til vi har alt på plads, men vi forsøger ikke at fremstå mere grønne end vi er.