Hvordan bliver vores virksomhed mere klimavenlig?

Det er ikke altid nemt at vide, om man gør noget godt for klimaet. Hvis man nu sparer et sted, som så giver en belastning et andet sted, så har man jo ikke bidraget med noget som helst. Omvendt ved vi efterhånden nok om problemets kerne, nemlig fossile brændstoffer, og derfor fokuserer vi i CO2-klubben på at dele løsninger, som vi ved reducerer forbruget af fossile brændstoffer. Det kan enten være ved at reducere vores direkte forbrug af energi eller ved at reducere vores indirekte forbrug gennem vores underleverandører, eller ved at bruge nye materialer i vores værdikæde, som har et mindre aftryk eller ved at ændre vores måde at producere, levere, kommunikere og servicere på. Alt tæller med, når man gerne vil reducere CO2-udslippet og derfor deler vi alle de løsninger, som bidrager. Hvis en virksomhed bidrager med en lille indsats, så betyder det måske ikke det store i det store regnskab, men hvis den ene lille indsats gennem CO2-klubben bliver kopieret af 100 andre virksomheder, så batter det noget.