Madaffald kværnes i køkkenet

Hvad går løsningen ud på?

En af de mange miljømæssigt positive løsninger i Danske Banks bygning i Kolding Åpark er vores biogrinder i storkøkkenet, som kværner bioaffaldet. Massen opsamles i en central lukket tank. Når tanken er fuld transporteres massen til et biogasanlæg, hvor det omdannes til el, varme og gødning.
Udover fordelen for det eksterne miljø forbedres arbejdsmiljøet for vores personale i kantinen også, da de ikke længere skal transportere det madaffald som er en naturlig rest efter egenproduktion.

Hvordan ved I at løsningen virker?

Vi har installeret biogrinders på 9 lokationer i Danmark, som samlet vurderes at nedbringe Co2 udledningen med 154 tons Co2 årligt. Vi modtager årligt en rapport på hvert anlæg, som viser bl.a. afhentede ton og udnyttelsesgrad.

Vores system har kostet ca. 225.000 kr. at installere og sparer os for ca. 25.000 kr. i håndtering af madaffald om året samt en række andre omkostninger. Så det er ikke den korte tilbagebetaling, men henset til at installationen af rør og tank holder i 20 år, og kværnen forventeligt i 15, så er det en acceptabel tilbagebetaling når miljøet også tages i betragtning.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?

Det kræver en forholdsmæssig pæn mængde bioaffald på lokationen fra køkken eller produktion, men ellers er det kopierbart.

Områdedirektør Niels Erikstrup Mortensen, Danske Bank Erhverv