Solceller på taget

Hvad går løsningen ud på?
Danske Banks bygning i Kolding Åpark er opført efter bankens workplace 2020 strategi. Som et led heri er der indtænkt en række miljømæssige tiltag, ligesom bygningen er LEAD certifiseret med et guldmærke. Et af de tiltag som umiddelbart kan kopieres er monteringen af solceller på bygningens tag.

Hvordan ved I at løsningen virker?
Solcellerne producerer årligt 25.000 KWh, som bidrager til den grønne strøm som banken køber.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?
De fleste får nok behov for at kontakte en ekstern leverandør af solceller for at dimensionere og etablere anlægget. Hertil kommer udgiften til etablering, men også en årlig besparelse på elregningen.

Områdedirektør Niels Erikstrup Mortensen, Danske Bank Erhverv