Ved at dele og kopiere konkrete tiltag mangedobles effekten, så både små og store tiltag har en berettigelse

Niels Erikstrup Mortensen, direktør Danske Bank Erhverv

”Danske Bank er med i Co2 klubben, fordi vi alle har et fælles ansvar for at nedbringe udledningen af Co2. Ved at dele og kopiere konkrete tiltag mangedobles effekten, så både små og store tiltag har en berettigelse. I Danske Bank har vi været Co2 neutrale siden 2009. Dette er bl.a. opnået gennem køb af certifikater, men vi arbejder ligesom mange andre videre med yderligere tiltag til nedbringelse af vores Co2 udledning, så behovet for at købe certifikater løbende bliver mindre. Vores nye domicil i Kolding er LEED certificeret – Guld, og dermed med til at nedbringe bankens samlede udledning af Co2.”