Vi bekæmper ukrudt på udearealer uden brug af pesticider

Hvad går løsningen ud på?


Mere biodiversitet og ingen anvendelse af pesticider
SDU ophørte for flere år siden med brug af pesticider til bekæmpelse af ukrudt på SDU’s udearealer. I stedet for anvendes håndkraft, damp og ukrudtsbrænder. Herudover er det besluttet at lade nogle af græsarealerne vokse vildt. På nogle større græsarealer hjælpes insekterne lidt på vej med såning af forskellige flerårige blomstrende urter.

Status:
SDU arbejder i øjeblikket på en zoneplan, der skal medvirke til at øge biodiversiteten.

Kontaktperson: Rikke Thingholm, Teknisk Service

Fællesområdet på SDU, Odense

Hvordan ved I at løsningen virker?

Baseret på de parametre der arbejdes med, så er det som udgangspunkt oplagt at løsningen virker.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?


Da det alle er faktorer man selv kan påvirke og implemenetere internt, så er det nemt at kopiere.