Vi bruger kun vindstrøm

Hvad går løsningen ud på?

Sparekassen har gennem mange år sikret, at det samlede elforbrug i alle afdelinger er dækket af vindstrøm. Sparekassens direkte miljøpåvirkning er – sammenlignet med de fleste andre virksomheder – ganske begrænset. Miljøpåvirkningen består i høj grad af driften af de 14 adresser, Sparekassen findes på og det ressourceforbrug, der følger.

Hvordan ved I at løsningen virker?


Sparekassen betaler 0,02 øre ekstra pr. kwh. Sparekassens samlede elforbrug var i 2019 på 894,8 Mwh. Ved at vælge 100 procent vindstrøm har Sparekassen reduceret co2-udslippet med 180,8 ton i forhold til, hvis Sparekassens elforbrug kom fra det almindelige mix af vind,
kul, naturgas mv.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?

Alle virksomheder og private har mulighed for at drøfte sin el-leverance med sin el-leverandør, og på den måde ændre til f.eks. vindstrøm.
El-leverandøren vil i den forbindelse kunne anslå, hvor stor den positive effekt er på co2-udledningen.

Afdelingsdirektør Stephan Lorenzen, Middelfart Sparekasse