Vi påvirker vores leverandører til at blive certificeret

Hvad går løsningen ud på?


Påvirk producenterne. Vi oplever ofte, at kunder ønsker et grønt alternativ, som ikke altid findes. Som grossist bruger vi vores viden om markedet og vores størrelse i markedet til få producenterne i tale og få dem til at lukke huller i markedet. Det kan fx være ved at udvikle nye, bæredygtigere produkter eller at få produkter certificeret/godkendt, så kunderne får mulighed for at vælge dem.

Læsning af armeringsstænger på kajen i Randers.

Hvordan ved I at løsningen virker?

Vi kan se, at producenterne reagerer, når vi gør opmærksom på, at der ’sorte’ huller i markedet. Fx på produkter, der er godkendt til Svanemærket byggeri.

Hvordan er det nemt for andre at kopiere jeres løsning?


Det kræver selvfølgelig, at man har kompetencer til at kunne rådgive sine kunder om bæredygtighed. Det kan være krævende at opbygge. Men vi anbefaler at starte i det små. Bliv ekspert i den ydelse eller det produkt, man har mest fokus på.

I Lemvigh-Müller startede vi med armeringsstål, fordi det var et enkelt produkt med stort ”grønt” potentiale. Vi tilbød armeringstål fra en grønnere leverandør, og havde alle vores kunder udnyttet muligheden, kunne det i 2019 have sparet miljøet for, hvad der svarer til 1405 danskere årlige CO2e udledning.

Henrik Hauschildt, salgschef, Lemvigh-Müller